Richtlijnen voor het verrichten van waarnemingen en metingen.

Om een vergelijk te kunnen maken tussen de weerstations onderling zijn afspraken gemaakt hoe en wanneer er gemeten
moet worden en hoe de waarnemingen moeten worden uitgevoerd.
De richtlijnen zijn als volgt:

Waarnemingen:


Onder metingen verstaan we:

Onder waarnemingen verstaan we de volgende begrippen:Voor het laatst bijgewerkt op 1-12-2019. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail